Kiedy można domagać się zniesienia służebności?

Zgodnie z art. 285 kodeksu cywilnego nieruchomość może zostać obciążona służebnością – prawem rzeczowym polegającym na tym, że właściciel określonej nieruchomości może w określonym zakresie korzystać z nieruchomości obciążonej takim prawem albo też na ograniczeniu zakresu uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej wobec jego nieruchomości. Służebność stanowi obciążenie dla właściciela danej nieruchomości, dlatego często pojawia się pytanie, czy i w jakich wypadkach może być zniesiona.

Continue Reading