Ile wynoszą maksymalne kwoty notarialne?.

Jeśli chodzi o ogólne zasady pracy notariusza, to są one określone ustawą Prawo o notariacie z roku 1991. Zgodnie z prawem może on swoje usługi świadczyć tylko w jednej kancelarii. Chociaż sporządzane dokumenty muszą być w języku polskim, to na życzenie klienta notariusz Poznań może dodatkowo sporządzić dokument w języku obcym, jeśli ma uprawienia tłumacza przysięgłego bądź też korzysta z jego pomocy. Jak wyglądają ceny usług notarialnych?

Continue Reading