Notariusz a umowa darowizny.

Zasady udzielania darowizny w Polsce są ściśle określone przez prawodawstwo. Większość przypadków darowizny wymaga obecności notariusza i jego podpisu, jednak istnieją i takie, które tego nie potrzebują. Warto wiedzieć jakie.

Continue Reading

Notariusz a dokumenty poświadczone notarialnie.

Poświadczenie notarialne dokumentów jest jedną z czynności podstawowych, które można zrealizować u notariusza. Cały proces należy rozpocząć od przedłożenia w kancelarii notarialnej oryginału dokumentu, który będzie uwierzytelniany. Notariusz natomiast dokonuje kopii dokumentu, potwierdzając jednocześnie jego zgodność z oryginałem i zaopatrując go w odpowiednią klauzulę.

Continue Reading

Notariusz a działalność spółek

Podejmując działalność gospodarczą w formie spółki należy wiedzieć o tym, iż jednym z kosztów jej prowadzenia będą opłaty za usługi notarialne. Ta forma działalności obliguje przedsiębiorcę do tworzenia wielu umów i dokumentów w formie aktu bądź protokołu notarialnego – pod rygorem ich nieważności. Zakres czynności notarialnych jest uzależniony od rodzaju spółki.

Continue Reading

Za co przyjdzie nam zapłacić u notariusza?.

Notariusz każdorazowo pobiera wynagrodzenie, nazywane taksą notarialną, za wykonane czynności notarialne, a jej wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (maksymalna stawka taksy notarialnej, powiększona o należny podatek VAT). Opłata za wykonanie określonej czynności prawnej zależy od jej wartości i jest naliczana kwotowo bądź też procentowo. Dodatkowo pobierane są jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz opłata sądowa. Wszystkie te opłaty i podatki są przelewane na konta bankowe instytucji państwowych. Jak wyglądają ceny usług u notariusza?

Continue Reading