Budowa domu lub zakup wymarzonego mieszkania, to przedsięwzięcia wymagające sporych nakładów finansowych w postaci wkładu własnego oraz wsparcia z puli dostępnych na rynku kredytów bankowych.

Hipoteka nieruchomości

W związku z wysokością udzielanych przez banki kredytów (setki tysięcy złotych) i mając na uwadze długość okresu kredytowania (kilkadziesiąt lat), istotnym zabezpieczeniem zapłaty jest prawo ustanowione na danej nieruchomości w postaci hipoteki.

Przedstawiona metoda jest uznawana za jedną z najskuteczniejszych form zabezpieczenia, bowiem wiąże się ona bezpośrednio z nieruchomością i nie ustaje na skutek sprzedaży nieruchomości przez dłużnika. Wierzyciel hipoteczny może więc dochodzić swoich praw i zaspokojenia od każdej osoby, która stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. A w przypadku, gdy dłużnik będzie uchylać się od spłaty zobowiązania, bank z pomocą komornika ma prawo odzyskać pieniądze przez sprzedaż nieruchomości.

Hipoteka w księdze wieczystej

Prócz tego istotnym aspektem, dzięki któremu hipoteka jest skuteczną formą zabezpieczenia, jest fakt, że w sprzedaży nieruchomości winien brać udział notariusz, który zadba o poprawność sporządzanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, by miały odpowiednią treść, a wpis o hipotece znalazł się w księdze wieczystej.

Jeżeli z uzasadnionych przez sąd przyczyn, nie można nanieść hipoteki na księgę wieczystą nieruchomości, sama umowa z właścicielem nie stanowi gwarancji dla banku, a udzielenie kredytu staje się ryzykowne.

Mając na uwadze zasadę, że hipoteka i wynikające z niej prawa, powstają dopiero z chwilą wpisania jej do księgi wieczystej danej nieruchomości, warto każdorazowo przed zakupem sprawdzić księgę wieczystą nieruchomości. A w przypadku, gdy ciąży na niej hipoteka, zażądać od sprzedawcy dokumentu, który zezwoli na wykreślenie hipoteki i bezpieczny zakup mieszkania. Warto dokładnie sprawdzać wszystkie wzmianki zamieszczone w tabeli odpowiadającej za wpis hipoteczny, bowiem działanie nad ustaleniem hipoteki trwać może kilka miesięcy nim stosowny „wpis hipoteki” znajdzie się w dokumentach.

Hipoteka przymusowa

Pamiętajmy, że istnieje w prawie również pojęcie hipoteki przymusowej, która jest ustanowiona bez zgody właściciela z powodu zadłużeń i zaniechań z różnych tytułów, na skutek roszczeń wierzycieli.