Mogłoby się wydawać, że notariusz nie ma prawa świadczyć czynności zawodowych poza siedzibą swojej kancelarii. Warto jednak wiedzieć, że w szczególnych okolicznościach dopuszcza się odstępstwo od tej reguły.

Kiedy czynności notarialne poza kancelarią są dozwolone?

Jak wyżej wspomniano, czynności notarialne można świadczyć poza kancelarią tylko w wyjątkowych przypadkach. Prawo nie definiuje szczególnych okoliczności, a więc wszystko zależy od indywidualnego przypadku. Oczywiście nie oznacza to, że swobodnie można decydować, który przypadek jest szczególny, a który nie. Sąd Najwyższy podkreśla, że w tym temacie nie ma dowolności. Jeśli notariusz chcę wykonywać swoje obowiązki poza kancelarią tylko dla wygody swojej lub klienta, to nie jest do tego upoważniony.

Co można uznać za szczególną okoliczność? Przede wszystkim jest to zły stan zdrowia klienta. Wiele osób nie ma możliwości wyjścia ze szpitala w celu spisania testamentu. W takim przypadku notariusz może wykonać swoje obowiązki zawodowe poza siedzibą.

Notariusz ma również prawo do tego, aby wziąć udział w walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej, czy też spółki. Wtedy także może wykonać czynności zawodowe w innym miejscu, niż kancelaria notarialna.

Kiedy dochodzi do naruszenia etyki zawodowej?

Jeśli notariusz świadczy czynności zawodowe poza siedzibą kancelarii bez wyraźnego powodu, to dochodzi do naruszenia zasad etyki zawodowej. Wbrew pozorom jest to bardzo często zjawisko. Notariusze chcą utrzymać przewagę konkurencyjną właśnie poprzez dojazd do klientów. Należy jednak wiedzieć, że wyjazd bez poważnych przesłanek jest przewinieniem zawodowym. Grozi za to m.in, nagana, czy też grzywna pieniężna.

Wielu notariuszy wnioskowało o rozszerzenie swobody zawodowej. Samorząd notariuszy nie zgodził się jednak na wprowadzenie zmian. Swoboda osób świadczących czynności notarialne jest więc mocno ograniczona. Obawiają się oni naruszenia przepisów, przez co są zmuszeniu odmawiać swoim klientom. Oczywiście na rynku funkcjonują również tacy notariusze, którzy balansują na granicy. Wielu z nich ryzykuje karą dyscyplinarną. Właśnie dlatego osoby, które stosują się do kodeksu etyki zawodowej postulowały o to, aby notariusz miał większą władzę decyzyjną.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.