Choć wpisy do księgi wieczystej związane są ze sformalizowaną procedurą wnioskową, mającą z zasady wykluczać powstanie błędów, to w praktyce może okazać się, że zostały one obarczone błędem, które dzielimy na usterki zwykłe oraz błędy merytoryczne.

Sprostowanie usterek – tryb działania

Jeżeli chodzi o usterki, a więc błędy, które nie powodują niezgodności stanu zapisanego w księdze wieczystej w stosunku do stanu rzeczywistego (są to najczęściej tzw. literówki) to mogą być one poprawiane przez sąd z urzędu, o czym nie będziemy nawet powiadamiani, ale mogą być także zgłaszane przez nas, gdy zauważymy jakąś nieprawidłowość.

W przypadku gdy sami zauważymy błąd pisarski w księdze wieczystej, w sekretariacie Wydziału Ksiąg Wieczystych składamy prosty wniosek o poprawienie pomyłki – sąd zbada złożone przez nas pismo i wyda postanowienie o ewentualnym sprostowaniu. Za złożenie takiego wniosku nie ponosimy żadnej opłaty.

Poprawianie błędów merytorycznych – tryb działania

Błąd merytoryczny to taki, który powoduje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co jest sytuacją poważną i wymagającą podjęcia odpowiednich kroków.

Jeżeli błąd znajduje się w akcie podstawowym, mowa tutaj np. o akcie notarialnym, wówczas należy zwrócić się do osoby, która sporządziła taki dokument z prośbą o jego sprostowanie – notariusz powinien wówczas złożyć poprawiony akt notarialny wraz z odpowiednim wnioskiem do sądu.

Warto wiedzieć o tym, że w przypadku zauważenia błędów merytorycznych sami również możemy złożyć taki wniosek (nie musi tego robić w naszym imieniu notariusz) – odpowiedni formularz znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, otrzymamy go także w wydziale wieczystoksięgowym Sądu Rejonowego. Do takiego wniosku dołączamy dokumenty źródłowe, które informują o tym, jak faktycznie powinny wyglądać zapisy w księdze wieczystej. Złożenie takiego wniosku podlega opłacie zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Warto wiedzieć także o tym, że tak jak w przypadku usterki, tak i w przypadku poważniejszych błędów sprostowanie może być dokonane z urzędu.

Dbałość właściciela nieruchomości o zgodność zapisów w księdze wieczystej z faktycznym stanem prawnym nieruchomości przyczynia się do uniknięcia ewentualnych problemów w razie wydzierżawienia bądź zbycia nieruchomości, jest to wiec niezwykle ważna kwestia, której nie można bagatelizować.