Usługi notarialne

Usługi notarialne stanowią dziedzinę zainteresowania większej części społeczeństwa – okazuje się bowiem, że niemal każda osoba spotyka się w swoim życiu z sytuacją, w której odczuwa potrzebę konsultacji z notariuszem. Podobne przypadki odnoszą się zarówno do kwestii spadkowych, jak i darowizn oraz konstruowania aktów notarialnych i podpisywania umów opatrzonych pieczęcią państwową. Wydaje się więc, że notariusz staje się niezbędnym i wysoce potrzebnym urzędnikiem państwowym.

Continue Reading

Ile wynoszą maksymalne kwoty notarialne?.

Jeśli chodzi o ogólne zasady pracy notariusza, to są one określone ustawą Prawo o notariacie z roku 1991. Zgodnie z prawem może on swoje usługi świadczyć tylko w jednej kancelarii. Chociaż sporządzane dokumenty muszą być w języku polskim, to na życzenie klienta notariusz Poznań może dodatkowo sporządzić dokument w języku obcym, jeśli ma uprawienia tłumacza przysięgłego bądź też korzysta z jego pomocy. Jak wyglądają ceny usług notarialnych?

Continue Reading