Kodeks cywilny zgodnie definiuje służebność jako pewne ograniczone prawo rzeczowe. Informacja o służebności jest wprowadzana do księgi wieczystej za pomocą specjalnego aktu notarialnego. Natomiast w jaki sposób można ją z ksiąg wieczystych wykreślić? Czy w podobny sposób, w jaki można zapis o służebności wprowadzić do ksiąg?

Kto może dokonać wypisu służebności?

Może tego dokonać jedynie właściciel danej nieruchomości. Jeśli więc przykładowo właściciel działki przyznał służebność jej części pod przejazd do innej działki koniecznej – może taką służebność wycofać. Żeby jednak można było tego dokonać – trzeba z takim wnioskiem zgłosić się do sądu.

Jakie działania podjąć, aby dokonać wykreślenia?

Należy przygotować specjalny wniosek na takim samym druku, jakiego używa się przy wnioskowaniu o dokonanie wpisu. Druki te można znaleźć w sieci i się z nimi zapoznać. Wniosek powinien zostać złożony w biurze podawczym Sądu Rejonowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (a nie jej właściciela). Co istotne, w takim wniosku konieczne jest podanie numeru księgi wieczystej, z której służebność ma zostać wykreślona. Wniosek należy wypełnić czytelnie, można też do niego dołączyć inne potrzebne dokumenty jako załączniki (konieczne są na przykład oświadczenia właścicieli nieruchomości władnących, które powinny zostać potwierdzone notarialnie). Ze złożeniem wiąże się też uiszczenie obowiązkowej opłaty, która wynosi 100 zł.

Co dzieje się po złożeniu takiego wniosku?

Jego złożenie nie oznacza, że automatycznie takie wykreślenie będzie mieć miejsce. Najczęściej czas oczekiwania na przeprowadzenie tej operacji to od 1 do 3 miesięcy. O tym, że służebność została wykreślona wnioskodawca zostanie poinformowany drogą pocztową.

W taki sposób można dokonać zmiany w księdze wieczystej co do udostępniania służebności, a konkretniej jej wykreślenia. Całość nie jest skomplikowana, a wypełnienie wniosku nie powinno nam sprawić większych problemów.

 

Pomoc w ustaleniu / zniesieniu służebności: www.notariuszrataje.pl