Notariusz a dokumenty poświadczone notarialnie.

Poświadczenie notarialne dokumentów jest jedną z czynności podstawowych, które można zrealizować u notariusza. Cały proces należy rozpocząć od przedłożenia w kancelarii notarialnej oryginału dokumentu, który będzie uwierzytelniany. Notariusz natomiast dokonuje kopii dokumentu, potwierdzając jednocześnie jego zgodność z oryginałem i zaopatrując go w odpowiednią klauzulę.

Continue Reading