Odrzucenie bądź zrzeczenie się darowizny

Przedmiotem darowizny może być niemal wszystko – od gotówki, poprzez nieruchomość, aż po wartościowe przedmioty. I chociaż w większości przypadków obdarowywany przyjmuje pieniądze lub rzeczy, to nie do rzadkości należą sytuacje, w których następuje odrzucenie lub zwrot darowizny. Jak tego dokonać?

Continue Reading

Notariusz a umowa darowizny.

Zasady udzielania darowizny w Polsce są ściśle określone przez prawodawstwo. Większość przypadków darowizny wymaga obecności notariusza i jego podpisu, jednak istnieją i takie, które tego nie potrzebują. Warto wiedzieć jakie.

Continue Reading