Negocjowanie stawki u notariusza

Notariusz za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy dokonanej ze stronami. Wynagrodzenie to, nie może być jednak wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wizyty w kancelarii notarialnej zazwyczaj wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów. Na szczęście istnieje możliwość targowania się o należną kwotę.

Continue Reading

Usługi notarialne

Usługi notarialne stanowią dziedzinę zainteresowania większej części społeczeństwa – okazuje się bowiem, że niemal każda osoba spotyka się w swoim życiu z sytuacją, w której odczuwa potrzebę konsultacji z notariuszem. Podobne przypadki odnoszą się zarówno do kwestii spadkowych, jak i darowizn oraz konstruowania aktów notarialnych i podpisywania umów opatrzonych pieczęcią państwową. Wydaje się więc, że notariusz staje się niezbędnym i wysoce potrzebnym urzędnikiem państwowym.

Continue Reading