Co w praktyce oznacza rozdzielność majątkowa?

W małżeńskiej rozdzielności majątkowej nie istnieje coś takiego jak majątek wspólny. W tym przypadku można jedynie mówić o dwóch, całkowicie odrębnych majątkach współmałżonków. Podział mienia może nastąpić w wyniku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub w wyjątkowych sytuacjach – poprzez wyrok sądu.

Do czego służy ustanowienie odrębności majątkowej? Czy takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie majątku małżonków przed wierzycielami? Co w praktyce oznacza obecność intercyzy w pożyciu małżeńskim?

Continue Reading

Zrzeczenie się spadku – pomoc Notariusza

Spadek to ogół praw i obowiązków (o charakterze zarówno prywatnoprawnym, jak i majątkowym) należących do spadkodawcy, które w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców w drodze dziedziczenia – na przykład ustawowo bądź na podstawie testamentu. Jednak w niektórych przypadkach potencjalny spadkobierca ma prawo odmówić przyjęcia spadku – wtedy notariusz sporządza umowę odrzucenia bądź zrzeczenia się spadku.

Continue Reading