Niektóre czynności prawne wymagają legitymacji stosownymi, poświadczonymi przez notariusza dokumentami. Często poświadczenie to obejmuje datę, w której dany dokument zostaje okazany odpowiednim podmiotom. Notarialne poświadczenie daty – bo o nim mowa – obejmuje kilka istotnych elementów, bez których nie można dokonać wspomnianej czynności.

Co zawiera poświadczenie daty?

Notarialne poświadczenie daty to dokument, który zawiera podstawowe dane dotyczące stron zainteresowanych jego przedstawieniem a także wiele innych informacji.

  • Dane okazującego

Podstawowe i najważniejsze dane, które zawarte są w notarialnym poświadczeniu daty, dotyczą przede wszystkim danych osobowych okazującego. Są to między innymi imię i nazwisko i adres. Co ważne, poświadczenie to może być uzyskane również przez tą osobę, której ten dokument wcale nie dotyczy!

  • Czas

Na żądanie osoby zlecającej sporządzenie poświadczenia, może w nim znaleźć się również dokładna godzina i minuta okazania dokumentu. Jest to szczególnie istotne w przypadku czynności prawnych, w których duże znaczenie ma termin okazania dokumentu.

W przypadku, gdy notariusz sporządza poświadczenie daty okazania dokumentu, własnoręczność podpisów umieszczonych na nim nie jest poświadczona.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Dokument zawierający klauzulę notarialną z poświadczeniem daty okazania dokumentu jest – od strony formalnej – dokumentem pisemnym z tzw. datą pewną. W ten sposób notariusz stwierdza, że dany dokument istniał w momencie okazania go organom notarialnym.

Zasady dotyczące poświadczenia daty pewnej, są zastrzeżone między innymi w art. 329 § 1 kodeksu cywilnego. W przepisie tym jest mowa o dokumentacji dotyczącej ustanowienia zastawu, w której musi być zawarty zapis (klauzula notarialna) poświadczająca o istnieniu dokumentu w określonym momencie. Dotyczy to nawet tych sytuacji, w których nie wymaga się zastosowania tejże formy.

Opłaty

Za uzyskanie notarialnego poświadczenia daty (i ewentualnie godziny), naliczana jest stała opłata, wynosząca 6 złotych netto, od każdej strony dokumentu. Do kwoty tej dolicza się podatek VAT w wysokości 23 procent. Usługa ta jest więc relatywnie tania, biorąc pod uwagę uzyskane w ten sposób korzyści.