Notariusz za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy dokonanej ze stronami. Wynagrodzenie to, nie może być jednak wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wizyty w kancelarii notarialnej zazwyczaj wiążą się z ponoszeniem wysokich kosztów. Na szczęście istnieje możliwość targowania się o należną kwotę.

Ustalanie kwoty

Przy wykonaniu telefonu do kancelarii notarialnej w celu umówienia się na dokonanie określonej czynności prawnej, możliwe jest ustalenie z rejentem wysokości opłaty, jaka zostanie pobrana za świadczone usługi. Dzięki temu uniknie się zaskoczenia związanego z nieoczekiwanie wyższymi stawkami za dokonane czynności, a także możliwe będzie uzyskanie bardziej przystępnej ceny za świadczone usługi. Warto też zapoznać się z cennikiem, jaki zazwyczaj posiadają kancelarie, pamiętając jednak, że stawki te są elastyczne i istnieje możliwość ich obniżenia.

Taksa symboliczna

Choć panuje przekonanie, że prawnicy są bezduszni i często zależy im tylko na pieniądzach, nie jest to prawdziwe stwierdzenie. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że notariusz odstępuje od pobrania taksy lub przyjmuje kwotę właściwie symboliczną, w przypadku gdy czynności dokonuje osoba, która jest niezamożna.

Ustalanie stawek indywidualnych

Stawki indywidualne ustalane są z notariuszem chociażby przez takie osoby jak deweloperzy, którzy nawiązują z daną kancelarię współpracę długoterminową. Taka współpraca wiąże się bowiem z dokonywaniem wielu i w pewnym stopniu podobnych czynności notarialnych, a tym samym często możliwe jest uzyskanie bardziej optymalnych stawek.

Jak prowadzić negocjacje?

Warto pamiętać, że ze wszystkich opłat notarialnych jedynie taksa notarialna może podlegać negocjacjom. Inne opłaty związane z dokonywaniem poszczególnych czynności są nieelastyczne i nie można zmienić ich wysokości. Istotne jest jednak, by nie bać się targować o wysokość wynagrodzenia z notariuszem. Zazwyczaj jest on bowiem przygotowany na negocjacje i podając początkową stawkę, nieco ją zawyża. Ważne też, by negocjacje były podejmowane już na etapie umawiania terminu aktu notarialnego. Jeśli bowiem próbę targowania się o wynagrodzenie podejmie się na ostatnią chwilę, a tym bardziej już w dniu podpisywania aktu notarialnego, większość notariuszy nie zgodzi się na obniżenie taksy.