Wiele osób udających się do notariusza boryka się z obawami, iż kancelaria notarialna wystawi im za swoje usługi niezwykle wysoki rachunek. Nic bardziej mylnego. Notariusz nie może samodzielnie wyceniać swoich usług, a stawki taksy notarialnej są regulowane odpowiednim rozporządzeniem.

Podstawy określania maksymalnych stawek notarialnych

Zagadnienia związane ze stawkami za usługi notarialne są określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek  notarialnych z dnia 28 czerwca 2004 roku (które było wielokrotnie nowelizowane). Rozporządzenie to szczegółowo określa maksymalne stawki, jakie notariusz może pobierać za swoje usługi. Według tego dokumentu podstawą określania maksymalnych taks notarialnych jest:

 • najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy (przy zamianach),
 • wartość majątku, który podlega działowi (przy działach),
 • wartość pierwszej opłaty lub skapitalizowana wartość opłaty rocznej (przy przekazywaniu gruntów w użytkowanie wieczyste),
 • wartość rzeczy lub praw (przy umowach o renty, na podstawie których następuje zbycie nieruchomości lub prawa do lokalu),
 • cena przedmiotu uzyskanego z licytacji lub przetargu (przy licytacjach i przetargach),
 • wartość nagrody (przy losowaniach nagród),
 • wartość świadczenia (przy umowach dzierżawy lub najmu),
 • wartość przedmiotu czynności (przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego).

Zatem z rozporządzenia jednoznacznie wynika, iż opłaty notarialne są ściśle uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Maksymalne stawki taksy notarialnej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa szczegółowe stawki wynagrodzenia notariuszy, które są uzależnione od wartości przedmiotu podlegającego czynnościom notarialnym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taksa notarialna wynosi:

 • do 3 000 zł – 100 zł,
 • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł plus 3% od nadwyżki,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki,
 • powyżej 60 000 zł 1 000 000 zł – 1 010 zł plus 0,4% nadwyżki,
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł plus 0,2% nadwyżki.

Natomiast w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności notarialnej przekracza 2 000 000 zł to maksymalna stawka wynosi 6 770 zł plus 0,25% nadwyżki. W tym przypadku jednakże maksymalna stawka nie może być wyższa niż 10 000 zł lub 7 500 zł – gdy czynności notarialne dotyczą osób zaliczanych do pierwszej grupy podatkowej w myśl ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, iż według rozporządzenia niektóre czynności notarialne muszą być realizowane za pewien ułamek stawki maksymalnej – na przykład 1/2, 1/4 lub 1/10. W niektórych przypadkach wysokość opłaty notarialnej może być uzależniona od czasu pracy notariusza. Wszystkie poszczególne opłaty są zawarte w rozporządzeniu, a ich poszczególne wartości należy powiększyć o podatek VAT.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.