W jaki sposób można dokonać zmiany zapisów w Księdze Wieczystej? Niekiedy takie zmiany są konieczne, aby dokładnie sprecyzować stan prawny własności lokali i nieruchomości – wówczas najlepiej zgłosić się do notariusza.

Jakie operacje może wykonać notariusz?

Przede wszystkim notariusz jako urzędnik państwowy może wyjaśnić nam, co dane zapisy oznaczają, może je sprecyzować i określić, jakie zmiany powinny zostać dokonane w zapisach w zaistniałej sytuacji. Może się to wydać dziwne, ale w Polsce istnieją miejsca, które nie zostały w ogóle wpisane do Ksiąg Wieczystych – wówczas za pośrednictwem notariusza możemy takiego wpisu dokonać. Takie miejsca to zazwyczaj tereny wiejskie. Notariusz to także osoba, która przekazuje zmiany zawarte w odpisach aktów notarialnych organom administracji geodezyjnej oraz staroście, w ten sposób informując ich o tym, jakie zmiany zachodzą na gruntach i w budynkach zlokalizowanych na terenie danej jednostki administracyjnej.

Do jednych z najbardziej oczywistych zadań notariusza należy wnoszenie zmian do zapisów, które już zostały w księdze umieszczone. Do notariusza udajemy się więc jeśli chcemy przenieść na kogoś innego prawo własności, chcemy dokonać zmian lub zrzec się prawa do własności. W takiej sytuacji notariusz pośredniczy pomiędzy wnioskodawcą, a sądem i pobiera opłatę sądową od wnioskodawcy. Takiej Księgi Wieczystej nie można pominąć. Jest ona niezbędna w sytuacji, kiedy będziemy chcieli otrzymać kredyt lub też daną nieruchomość sprzedać. Księgi Wieczyste zawierają szczegółowe informacje co do faktycznego stanu prawnego nieruchomości.

Warto wiedzieć, że obowiązek zapłaty za sporządzenie aktu notarialnego leży po obu stronach umowy, zwyczajowo jednak przyjęło się, że opłatę w całości ponosi nabywca.

Pobieranie i uiszczanie podatków

Do zadań notariusza należy także przekazywanie podatków, które należą się chociażby z tytułu darowizny, spadku, nieodpłatnego przeniesienia własności czy też podatku od czynności cywilnoprawnych. Notariusz powinien także przedstawiać wypisu aktów innym podmiotom, na przykład po to, aby ustalać opłaty za daną nieruchomość.

Udając się do notariusza powinniśmy wobec tego uzyskać fachową poradę, ale i kompleksową pomoc w przypadku Ksiąg Wieczystych.