Jeśli chodzi o ogólne zasady pracy notariusza, to są one określone ustawą Prawo o notariacie z roku 1991. Zgodnie z prawem może on swoje usługi świadczyć tylko w jednej kancelarii. Chociaż sporządzane dokumenty muszą być w języku polskim, to na życzenie klienta notariusz Poznań może dodatkowo sporządzić dokument w języku obcym, jeśli ma uprawienia tłumacza przysięgłego bądź też korzysta z jego pomocy. Jak wyglądają ceny usług notarialnych?

Maksymalne kwoty a możliwość negocjacji

Chociaż notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, to ministerstwo sprawiedliwości ustala taksy notarialne, czyli maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy za konkretną czynność. Dodatkowo klienci mają możliwość wynegocjowania kwoty za usługi notarialne.

Z kolei z opłaty notarialnej zwolnione są osoby, które wykażą, że nie mają dostatecznych środków na żądane przez notariusza wynagrodzenie. W takiej sytuacji można wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, dzięki czemu można uzyskać częściowe lub całkowite zwolnienie od ponoszenia wynagrodzenia notariusza.

W przypadku konieczności pracy notariusza poza jego kancelarią, trzeba liczyć się z wyższą opłatą za usługi, która liczona jest wówczas od każdej godziny niezbędnej do dokonania danej czynności, od momentu opuszczenia przez notariusza kancelarii, aż do jego powrotu do niej. Przyjęto, że maksymalnie za godzinę pracy możemy zapłacić 50 zł, a za pracę w święto czy w nocy 100 zł.

Przykładowe stawki wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego

Testament – 100 zł

  • Testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku – 150 zł
  • Odwołanie testamentu – 30 zł

 

  • Umowa majątkowa małżeńska – 400 zł

Pełnomocnictwo

  • do dokonania jednej czynności – 30 zł
  • do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100 zł

 

  • Zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenie się prawa w przypadku niemożliwej do określenia wartości przedmiotu – 60 zł
  • Zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa do użytkowania wieczystego – 80 zł
  • Oświadczenie o przyjęciu lub odrzucenia spadku – 50 zł
  • Dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach – 200 zł

 

Więcej o stawkach notarialnych znajdziesz na: www.notariuszrataje.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.