Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób będą rozliczane usługi notarialne związane z prowadzeniem działalności przez zagraniczne firmy. W odniesieniu do krajów Wspólnoty Europejskiej regulują to odpowiednie przepisy prawne.

Od czego zależy określenie miejsca świadczenia usług prawniczych?

Na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2, który dotyczy podatku od towarów i usług VAT, można z prawnego punktu widzenia określić miejsce świadczenia usług. Jeżeli usługi są świadczone na korzyść podatników, którzy mają siedzibę albo adres zamieszkania na terenie Wspólnoty Europejskiej, ale w kraju innym niż kraj podmiotu, który świadczy usługę, miejscem świadczenia określonego typu usług jest miejsce, w którym osoba będąca nabywcą usługi posiada swoją siedzibę.

W grę może wchodzić także stałe miejsce, w którym jest prowadzona działalność, dla którego określona usługa jest świadczona. Jeżeli podmiot nie posiada stałego adresu prowadzenia działalności, to miejscem świadczenia usług staje się miejsce zamieszkania albo stały adres.

Usługi notarialne a ich klasyfikowanie

W świetle powyższego przepisu (art. 27 ust. 4 pkt 3 cyt. ustawy, przepis ust. 3) znajduje on zastosowanie do konkretnego rodzaju usług. Dotyczy usług prawniczych, usług księgowych i rachunkowych, obejmuje badanie rynków oraz opinii publicznej, może też odnosić się do doradztwa w obrębie prowadzonej działalności gospodarczej. Artykuł reguluje poza tym zarządzanie (PKWiU 74.1), przetwarzanie danych oraz dostarczanie informacji. Usługi notarialne są klasyfikowane do grupowania PKWiU 74.11.15-00.00, a zatem stanowią usługi prawnicze PKWiU 74.11.

Biorąc pod uwagę fakt, że obowiązek opłacenia podatku VAT spoczywa na nabywcy usług, który jest podatnikiem Wspólnoty Europejskiej, będący wykonawcą usługi notariusz nie podlega konieczności opodatkowywania świadczonych przez siebie usług w Polsce. Skutkuje to brakiem obowiązku wykazywania w fakturach podatku VAT, które są wystawiane dla takich podatników.

Przedstawione uwagi, dotyczące usług notarialnych, zostały potwierdzone przez interpretacje organów podatkowych. Przykładem może być decyzja Urzędu Skarbowego w Słupsku z 10 czerwca 2005 roku dotycząca interpretacji prawa podatkowego, sygn. P III/1/443-24/05.