Umowa dożywocia polega na przeniesienie praw do własności nieruchomości nabywcy w zamian za dożywotnie utrzymanie jej poprzedniego właściciela. Czym się charakteryzuje i co warto o niej wiedzieć?

Darowizna w nieco innej formie – czyli umowa dożywocia

Darowizna w formie dożywotniej umowy pozwala na przekazanie praw do własności nieruchomości i zagwarantowanie dożywotnikowi opieki do końca jego życia. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się w tradycyjnej formie tej umowy do przyjęcia dożywotnika pod swój dach. Ma mu również zapewnić pożywienie, ubrania i wszystkie inne niezbędne do godnego rzeczy. W przypadku choroby dożywotnika nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do zapewnienia mu odpowiedniej opieki medycznej oraz lekarstw. Śmierć dożywotnika wiąże się dla nabywcy nieruchomości z wyprawieniem i opłaceniem pogrzebu zgodnym z lokalnym obrządkiem.

Umowa dożywocia – kiedy możliwe jest jej zastosowanie?

Zastosowanie umowy dożywocia możliwe jest dla każdej nieruchomości. Może ona również dotyczyć przypadku, gdy lokal stanowi odrębną własność. Tym typem umowy nie może jednak zostać objęty spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Możliwe jest przekazanie mieszkania otrzymanego na podstawie takiego tytułu prawnego dowolnej osobie, jednak jedynie wtedy, gdy zostanie one wcześniej wykupione na własność.

Umowa dożywocia – o czym musimy wiedzieć?

Wraz z przeniesieniem praw własności w ramach umowy dożywocia nieruchomość zostaje obciążona prawem dożywocia. W ramach tego prawa stosuje się częściowo inne przepisy niż w przypadku pozostałych typów nieruchomości. Jeśli nabywca nieruchomości zbywa otrzymaną w ramach umowy nieruchomość, dożywotnik w świetle zobowiązania może żądać otrzymania dożywotniej renty, która jest odpowiednia do wartości prawa.

Umowa dożywocia jest niezbywalna. Sprzedaż mieszkania przez nabywcę nieruchomości nie oznacza jej zakończenia. Gdy umowa dożywocia zwierana jest na rzecz kilku osób, prawo dożywocia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu w wyniku śmierci jednej z nich.

 

Więcej szczegółów na temat zawarcia umowy dożywocia znajdziesz na: www.notariuszrataje.pl