Coraz więcej osób decyduje się na zabezpieczenie bytu swoich najbliższych poprzez darowiznę. Co zrobić, by uniknąć płacenia podatku od spadków i darowizn?

Po pierwsze – sprawdź grupę podatkową!

W myśl polskiego prawa podatkowego istnieje kilka grup podatkowych, w których może znaleźć się beneficjent naszej darowizny. Tylko osoby mieszczące się w tzw zerowej grupie podatkowej mogą liczyć na uzyskanie darowizny, bez konieczności zapłaty z tego tytułu podatku. Do wspomnianej grupy zaliczamy małżonka, zstępnych (np. dzieci), wstępnych (np. rodzice czy dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Pierwsza grupa nie obejmuje teściów, zięcia, synowej, kuzynów itd. Oznacza to, że darowizny bądź spadki przekazywane naszym dalszym krewnym, będą obciążone określoną stawką podatkową.

Po drugie – zgłoś darowiznę w określonym miejscu i terminie!

Beneficjent darowizny ma obowiązek zgłoszenia darowizny w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla jego miejsca zamieszkania. Co ważne – jeśli darowizna jest nieruchomością, odpowiednim Urzędem będzie ten, który swoim zasięgiem administracyjnym obejmuje określoną nieruchomość.

Rejestracji powinniśmy dokonywać w oparciu o druk SD-Z2. Istotny jest również czas. Zarejestrować darowiznę musimy maksymalnie do 6 miesięcy, od momentu dnia zawarcia umowy o darowiznę.

Polskie prawo podatkowe przewiduje również brak konieczności rejestracji uzyskanego w ten sposób majątku:

  1. Gdy umowa została sporządzona jako akt notarialny – wtedy rejestrację musi wykonać notariusz.
  2. Jeśli wartość darowizny uzyskanej od jednej osoby (bądź od jednej osoby w ciągu pięciu lat) nie przekracza 9637 zł.

Po trzecie – darowizna środków pieniężnych, czyli pamiętaj o dokumentacji!

Jeśli zdecydowałeś się na przekazanie darowizny w formie środków pieniężnych, nie zapominaj o konieczności przedstawienia dowodu wpłaty, obejmującego środki przekazane w formie darowizny. w tej sytuacji będzie od załącznikiem do formularza SD-Z2.

Podsumowując, niedotrzymanie wspomnianych warunków sprawi, że przekazywana darowizna będzie objęta podatkiem w wysokości identycznej, jak w przypadku pierwszej grupy podatkowej. Z kolei dotrzymanie tych kroków, daje nam możliwość skorzystania z darowizny w pełnym jej zakresie, niezależnie od jej wysokości!

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.