Notariusz jest jednym z przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Swoje kroki kierujemy do agencji notarialnej najczęściej wtedy, gdy nabywamy, sprzedajemy lub dziedziczymy nieruchomość. Jak powinna wyglądać wizyta u rejenta w sprawie spadku?

Pomoc notariusza przy podziale spadku

Po śmierci osoby, która posiada majątek niejednokrotnie zgłasza się po niego wielu spadkobierców. Jeśli za życia taka osoba spisała testament i podzieliła majątek pomiędzy spadkobierców, najczęściej sprawa jest zamknięta. W wielu przypadkach jednak zdarza się, że podział majątku nie został dokonany. Wtedy każdy ze spadkobierców jest współwłaścicielem majątku zmarłej osoby.

Umowa o dział spadku

Jest to forma umowy zawierana pomiędzy spadkobiercami, w której ci zgodnie dzielą między siebie odziedziczony majątek. Taka umowa ma na celu zlikwidowanie niechcianej współwłasności (na przykład sytuacji, w której dom, działka czy mieszkanie ma kilku lub nawet kilkunastu właścicieli, a żaden z nich nie będzie z niego korzystał). W takiej umowie brać udział mogą wyłącznie spadkobiercy lub osoby trzecie, które zostały upoważnione do udziału w spadku przez spadkobiercę. Taka forma podziału spadku może dotyczyć całości spadku lub tylko jego części.

W jaki sposób zawiera się taką umowę?

Umowa o dział spadku zawierana jest w dowolnej formie – za wyjątkiem sytuacji, w których do podziału jest nieruchomość lub przedsiębiorstwo. W przypadku nieruchomości obowiązkowe jest posiadanie aktu notarialnego, a w przypadku firmy umowa musi być zawarta na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem.

Koszty podziału notarialnego

Ustawa określa maksymalne stawki, jakie notariusz może policzyć za swoją pracę. Koszty podziału uzależnione są od wartości dzielonego między spadkobierców majątku.

W jaki sposób można dokonać podziału?

Ustawa przewiduje 3 możliwości podziału majątku:

  • podział fizyczny – majątek dzielony jest na przykład poprzez ustawienie ścian działowych lub ogrodzenia,
  • sprzedaż całego majątku i podział uzyskanej kwoty pomiędzy spadkobierców,
  • przekazanie majątku jednemu lub kilku spadkobiercom z obowiązkiem spłaty przez nich pozostałych spadkobierców.

W przypadku dziedziczenia ustawowego do spadku wliczają się również wszelkie darowizny i zapisy windykacyjne.