Notariusz to człowiek, osoba zaufania publicznego, który zajmuje się tworzeniem aktów i innych czynności notarialnych. Powołuje go minister sprawiedliwości, a z wykształcenia jest prawnikiem i pracuje w kancelarii.

Sporządzanie zagranicznych dokumentów

W przypadku, gdy czynności notarialne, takie jak akt czy poświadczenie, mają zostać dokonane przez cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim, albo dokument zostaje sporządzony jedynie w języku obcym, oprócz notariusza wymagana jest także obecność tłumacza przysięgłego przy dokonaniu tej czynności. Może on także wcześniej już przetłumaczyć ten dokument. Strony same umawiają tłumacza, albo korzystają z osoby poleconej przez kancelarię.
Warunkiem jest, aby osoba ta znajdowała się na liście tłumaczy przysięgłych. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, ale dodatkowo można to zrobić także w języku obcym, jeżeli notariusz ma uprawnienia. Urzędnik nie musi badać treści poświadczanych dokumentów, a tylko ich autentyczność. Powinien zadbać o to, aby podpis, który się składa na dokumencie, był własnoręczny. W takim wypadku czynnością notarialną jest jedynie poświadczenie podpisu,  odpisu, wyciągu lub kopii danego dokumentu. Notariusz jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z podpisanego dokumentu, zwłaszcza w przypadkach dokumentów zagranicznych. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie jest on w stanie ocenić jurydycznej wartości danego dokumentu, czy też jego skutków, bez przestudiowania przepisów prawa danego państwa. Jednak notariusze przeważnie wymagają tłumaczenia, nawet gdy znają treść.

Opłaty przy sporządzaniu zagranicznych dokumentów

Opłat dokonuje się bezpośrednio w kancelarii notarialnej lub przelewem na konto. Koszty te wcale nie należą do najniższych, ponieważ obok opłat notarialnych dochodzą jeszcze koszty tłumacza przysięgłego.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.