Czym jest służebność przesyłu i mediów? Dlaczego obydwa pojęcia powstały niezależnie od Kodeksu Cywilnego, z którego przecież biorą one początek?

Czym jest służebność?

Służebność jest bardzo szerokim pojęciem prawnym. Dotyczy ono z reguły ograniczonych praw rzeczowych obciążających jedną z nieruchomości, na rzecz innej nieruchomości. Służebność obejmuje również formę zaspokajania potrzeb innych osób fizycznych. Na podstawie tych regulacji, powstały dwie dodatkowe formy służebności – przesyłu i mediów.

Czym jest służebność mediów?

Służebność mediów – w myśl polskiego prawa – określa formę przesyłu poprzez nieruchomość służebną wprost do nieruchomości władającej, niektórych mediów, to jest wody, prądu i gazu. W roku 2008, w polskim prawie pojawiło się pojęcie służebności przesyłu. Mogłoby się wydawać, że obydwa rodzaje służebności oznaczają to samo. W praktyce jednak, nie są one do końca tożsame.

W służebności przesyłu usługi przesyłowe są realizowane na rzecz firm przesyłowych. Wykorzystują one istniejące nieruchomości do przesyłania ważnych dla siebie mediów.

Czy osoba fizyczna może wystąpić o służebność przesyłu?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – jak najbardziej. Niestety od strony formalnej proceder ten jest dość czasochłonny (dla każdego rodzaju mediów wymaga on zupełnie innej służebności). Dlatego też w polskim prawie pojawiła się służebność mediów.

Zalety służebności mediów

Pierwszą zaletą wynikającą z zapisu służebności mediów jest brak konieczności zawiązywania nowej służebności, w przypadku podłączenia do zupełnie nowej infrastruktury.

Drugą zaletą, jest minimalizowanie szkodliwego wpływu powstającej na rzecz określonej nieruchomości infrastruktury, na istniejącą nieruchomość, w obrębie której media mają być dostarczone do danego odbiorcy. W myśl tych zasad, służebność mediów zakłada również, że właściciele nieruchomości otaczających nieruchomość, na której nie ma dostępu do mediów, są zobowiązani do ich dostarczenia.

Podsumowując, największą zaletą (i nowością) związaną ze służebnością mediów jest uproszczenie przepisów związanych z dostępem do ogólnie rozumianych mediów.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.