Usługi notarialne cechują się sporą różnorodnością, a zasięg możliwości notariusza okazuje się szeroki. Jedną z czynności wykonywanych przez kancelarie notarialne jest doręczanie oświadczeń. Na czym polega podobna usługa i w jakim celu jest wdrażana?


Oświadczenia doręczane przez notariusza

Oświadczenia składane w formie pisemnej, doręczane są przez notariusza na wniosek jednej ze stron sporu lub konfliktu. Warto pamiętać, że aktywność notarialna generuje możliwość pojawienia się skutków prawnych, w wyniku doręczanego oświadczenia. Notariusz stanowi fundamentalną funkcję decyzyjną, weryfikującą ewentualne skutki prawne, generowane przez dostarczane oświadczenie.

Jednym z najczęściej doręczanych notarialnie oświadczeń jest wezwanie do zapłaty, adresowane przez jedną ze stron do dłużników. Możliwe jest również dostarczanie pism procesowych.

Sposób doręczania oświadczeń

Notariusz posiada kilka możliwości doręczenia wspomnianego oświadczenia. Sposób, w jaki tego dokona zależy w dużej mierze od woli strony wnoszącej o doręczenie pisma. Notariusz lub delegowany pracownik kancelarii notarialnej może dostarczyć oświadczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty, wysyłając je listem poleconym.

Istotnym elementem doręczania oświadczeń przez notariusza okazuje się protokół, generowany po wykonaniu usługi. Możliwe staje się zawarcie w nim ewentualnej odpowiedzi strony przeciwnej, lecz nie jest to konieczne.

Opłaty za notarialne doręczenie oświadczenia

Maksymalna kwota, która przysługuje notariuszowi za wykonanie omówionej powyżej usługi wynosi czterdzieści złotych oraz podatek VAT, w wysokości dwudziestu trzech procent.

Poszukując skutecznego i godnego zaufania notariusza, warto dokonać analizy dostępnych alternatyw. Każde większe miasto, w tym Poznań, posiada kancelarię notarialną, która rzetelnie oraz efektywnie realizuje powierzone zadania. Z pewnością warto skorzystać z podobnych usług w przypadku konieczności doręczenia oświadczenia o określonej mocy prawnej i ewentualnych konsekwencjach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.