Opłata notarialna za sporządzony testament składa się z trzech składników. Pierwszy z nich to taksa notarialna, drugi to podatek VAT a trzeci to opłata za każdą rozpoczętą stronę.

Suma maksymalna, suma minimalna

Wysokość opłat notarialnych waha się w określonych widełkach i bardzo często jest zależna od tego, jaką kancelarię notarialną wybierzemy. Co więcej, maksymalny koszt świadczonych usług jest definiowany przez ustawę. Spróbujmy się przyjrzeć kosztom sporządzenia testamentu, na przykładzie najwyższych stawek określanych przez ustawodawcę.

Ile kosztuje testament?

Wycena sporządzenia testamentu jest zależna od skutków prawnych, jakie on ze sobą niesie. Jeśli jest to „klasyczny” testament, nie pociągający za sobą żadnych dodatkowych skutków prawnych, jego cena wyniesie 50 zł netto + 11,50 zł (VAT) + 7,38 zł (za wypisanie jednej strony) = 68,88 zł

Więcej zapłacimy za testament, który zawiera zapis zwykły z jednoczesnym poleceniem pozbawienia lub polecenia prawa do zachowku. Suma poszczególnych kosztów będzie wyglądać następująco: 150 zł netto + 34,50 zł (VAT) + 7,38 (za wypisanie jednej strony) = 191,88 zł

Największe koszty poniesiemy w przypadku testamentu, który zawierać będzie zapis windykacyjny. Koszt sporządzenia takiego dokumentu będzie wynosił 200 zł + 46 zł (VAT) + 7,38 (za wypisanie jednej strony) = 253,38 zł

Co ważne, koszt odwołania testamentu jest kwotą stałą i niezależną od jego formy. Wynosi ona maksymalnie 30 złotych.

Specjalne formy testamentu

W praktyce notarialnej wyróżniamy również tak zwany testament z podstawieniem. Jest to dokument prawny, który w miejsce uprawnionego spadkobiercy „podstawia” (oczywiście za jego zgodą) innego spadkobiercę. Sytuacja ta zachodzi wówczas, gdy prawny spadkobierca nie może lub nie chce dziedziczyć spadku. Za taką formę testamentu również zapłacimy 50 złotych.

Notariusz może sporządzić testament również poza swoją kancelarią prawną. Wiąże się to z opłatą w wysokości 50 złotych.

Ciekawostką jest fakt, że sumy pobierane za testamenty nie sumują się. Jeśli więc chcemy sporządzić testament wydziedziczający z dodatkowym zapisem windykacyjnym, koszt jaki z tego tytułu poniesiemy będzie równoważny kosztom uzyskania wyłącznie testamentu z windykacją.

 

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu testamentu? Sprawdź na: www.notariuszrataje.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.