Notariusz każdorazowo pobiera wynagrodzenie, nazywane taksą notarialną, za wykonane czynności notarialne, a jej wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (maksymalna stawka taksy notarialnej, powiększona o należny podatek VAT). Opłata za wykonanie określonej czynności prawnej zależy od jej wartości i jest naliczana kwotowo bądź też procentowo. Dodatkowo pobierane są jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz opłata sądowa. Wszystkie te opłaty i podatki są przelewane na konta bankowe instytucji państwowych. Jak wyglądają ceny usług u notariusza?

Obowiązkowe koszty notarialne

Zadaniem notariusza jest głównie nadawanie dokumentom ważności prawnej, jednak za usługi notarialne trzeba zapłacić. Chociaż maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Poznań ustala ministerstwo sprawiedliwości, to zgodnie z prawem notariusz może zaoferować swoje usługi za niższą kwotę, a więc istnieje możliwość jej wynegocjowania.

Taksa notarialna jest obliczana na podstawie wartości przedmiotu czynności notarialnej.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

  • taksa notarialna do 3 000 zł – 100 zł
  • powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
  • powyżej 30 000 zł – do 60 000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki
  • 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł.

Za co płaci się notariuszowi?

  1. Taksa notarialna – wynagrodzenie notariusza za wykonane przez niego czynności notarialne.
  2. Podatki – przy zakupie lokalu na rynku wtórym notariusz pobierze 2% wartości nieruchomości (podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek VAT od taksy notarialnej, jak również podatek od ustanowienia hipoteki).
  3. Opłaty sądowe – za czynności sądowe (wpis do księgi wieczystej nieruchomości, ustanowienie nowej księgi wieczystej czy wpis do hipoteki na rzecz banku.

 

Więcej szczegółów na: www.notariuszrataje.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.