Każdą umowę można sporządzić w formie aktu notarialnego – daje to pewność, iż dokument jest sporządzony przez eksperta, z zachowaniem wszelkich wymogów i przepisów prawnych. Jednak nie każdą trzeba – tym bardziej, iż wizyta u notariusza generuje pewne koszty, uzależnione od wartości dokonywanej czynności. Trzeba jednak pamiętać, iż pewne umowy muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, gdyż zawarcie ich w jakikolwiek inny sposób powoduje ich nieważność. Kodeks cywilny oraz inne ustawy bardzo szczegółowo przedstawiają umowy, których zawarcie nieodłącznie wiąże się z wizytą w kancelarii notarialnej.


Umowa kupna bądź sprzedaży nieruchomości

W przypadku transakcji dotyczącej nieruchomości (mieszkania, domu, gruntu rolnego bądź działki) istnieje konieczność sporządzenia aktu notarialnego. Przy czym – co warte podkreślenia – akt notarialny może być sporządzony w dowolnej kancelarii (na przykład gdy nieruchomość znajduje się w Gdańsku, to siedzibą kancelarii wykonującej czynności notarialne może być Poznań). Zawarcie transakcji polega na tym, iż kupujący i sprzedający nieruchomość spotykają się w kancelarii notarialnej, a notariusz sporządza akt notarialny, w którym muszą znaleźć się informacje dotyczące tego, kto, komu, gdzie i za jaką kwotę sprzedaje daną nieruchomość. Dodatkowo notariusz sprawdza w księdze wieczystej, czy osoba sprzedająca faktycznie jest właścicielem danej nieruchomości. Sfinalizowanie transakcji poświadczają podpisy obu stron oraz notariusza.

Spadki i darowizny

Wizyta u notariusza jest konieczna także w przypadku przekazywania spadków bądź darowizn. Dotyczy to zarówno sporządzenia testamentu, umowy darowizny, podziału spadku, jak i tak zwanego dożywocia, czyli przekazywania mieszkania danej osobie w zamian za dożywotnią opiekę. U notariusza należy też sfinalizować wszelkie czynności dotyczące nabycia spadku – w tym przypadku zostaje sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia, który powstaje w obecności wszystkich spadkobierców.

Intercyza

Intercyza – czyli umowa małżeńska wprowadzająca rozdzielność majątkową – musi być sporządzona u notariusza. Każda inna forma sprawi, iż będzie ona nieważna. Aby podpisać intercyzę konieczna jest zgoda obu małżonków, którzy razem powinni stawić się w kancelarii notarialnej. Małżonkowie nie mogą być ubezwłasnowolnieni i każde z nich musi posiadać zdolność do czynności prawnych.

Inne umowy, które należy zawrzeć w formie aktu notarialnego to przede wszystkim umowa ustanowienia użytkowania wieczystego, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz wszelkie umowy spółek (komandytowej, akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.