Notariusz, z wykształcenia prawnik, na swoje stanowisko powoływany jest przez ministra sprawiedliwości. Dokonuje on aktów i innych czynności notarialnych, oraz zabezpiecza niektóre strefy obrotu cywilno-prawnego.

Wykazanie tożsamości przed notariuszem

Stwierdzenie tożsamości następuje zgodnie z prawem o notariacie, na podstawie dokumentów przewidzianych przez prawo. W przypadku braku tych dokumentów w sposób, który wyłącza wszelkie wątpliwości co do tożsamości danej osoby. Metodę stwierdzenia tożsamości notariusz musi umieścić w dokumencie, który sporządza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości notariusz powinien wstrzymać się ze sporządzeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Sposoby na potwierdzenie tożsamości przed notariuszem

Przy dokonywaniu czynności notariusz ma obowiązek potwierdzić tożsamość osób, które biorą w niej udział. Ważnymi dokumentami tożsamości, akceptowanymi przez prawo jest dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. W przypadku, kiedy osoby prawne mają siedzibę w Polsce dokumentem takim jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, w którym zgodnie z wymogami prawa wpisany jest ten podmiot. Osoby prawne, które przebywają za granicą muszą wykazać się odpisem z innego rejestru, do którego wpisany jest podmiot.

W przypadku małżeństw do podpisania aktu notarialnego potrzebna jest obecność drugiego małżonka, lub jego zgoda w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo również w postaci aktu notarialnego. W przypadku rozdzielności majątkowej potrzebny jest odpis tego aktu.
Osobom, które niedawno zawarły związek małżeński, a nie zdążyły jeszcze zmienić dowodu, powinny pokazać odpis skrócony aktu małżeństwa.

Należy pamiętać, że prawo jazdy nie stanowi dokumentu tożsamości, ponieważ jest tylko dokumentem potwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.
Poznań oferuje usługi swoich notariuszy na najwyższym poziomie. Dyskrecja, profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta to tylko niektóre z zalet pracowników kancelarii notarialnych w tym mieście.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.