Zrzeczenie się spadku – pomoc Notariusza

Spadek to ogół praw i obowiązków (o charakterze zarówno prywatnoprawnym, jak i majątkowym) należących do spadkodawcy, które w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców w drodze dziedziczenia – na przykład ustawowo bądź na podstawie testamentu. Jednak w niektórych przypadkach potencjalny spadkobierca ma prawo odmówić przyjęcia spadku – wtedy notariusz sporządza umowę odrzucenia bądź zrzeczenia się spadku.

Continue Reading

Z którą umową należy udać się do notariusza..

Każdą umowę można sporządzić w formie aktu notarialnego – daje to pewność, iż dokument jest sporządzony przez eksperta, z zachowaniem wszelkich wymogów i przepisów prawnych. Jednak nie każdą trzeba – tym bardziej, iż wizyta u notariusza generuje pewne koszty, uzależnione od wartości dokonywanej czynności. Trzeba jednak pamiętać, iż pewne umowy muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, gdyż zawarcie ich w jakikolwiek inny sposób powoduje ich nieważność. Kodeks cywilny oraz inne ustawy bardzo szczegółowo przedstawiają umowy, których zawarcie nieodłącznie wiąże się z wizytą w kancelarii notarialnej.

Continue Reading