W myśl polskiego prawa, sprzedaż działki budowlanej jest rozumiane jako sprzedaż nieruchomości. Jednak w kontekście działek istnieje szereg indywidualnych przepisów, które regulują, jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego.

Dokumenty jakie należy przedłożyć notariuszowi w przypadku chęci sprzedaży działki budowlanej.

1. Akt notarialny nabycia działki – Kupujący działkę ma obowiązek sprawdzenia statusu własnościowego danej działki. Dlatego Sprzedający musi poinformować go o tym, przedstawiając ważny akt notarialny. W zależności od sposobu nabycia danej działki, Sprzedający ma obowiązek przedstawić:

  • akt notarialny zakupu nieruchomości,
  • postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku,
  • akt notarialny stwierdzający otrzymanie nieruchomości w formie darowizny.

2. Informację na temat naszej działki w kontekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wyciąg zawiera szereg istotnych informacji, na temat ewentualnych planów zagospodarowania interesującej nas działki. W dłuższej perspektywie dane te będą miały duże znaczenie w kontekście ustalania ceny za działkę.

3. Wyrys w rejestrze gruntów – dokumentacja ta jest niezbędna przy określeniu dokładnej pozycji i granicy naszej działki budowlanej.

4. Wypis z ewidencji gruntów – wystawiany przez Miejski lub Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokument ten potwierdza naszą własność nad określoną działką budowlaną.

5. Warunki zabudowy – dokument ten wydaje Urząd Miasta tożsamy dla miasta, w którym dana nieruchomość się znajduje. Określa on warunki, jakie posiadacz działki musi spełnić, by zabudować (w konkretnej formie i wyglądzie) posiadaną przez obecnego wierzyciela działkę.

Po zebraniu całej dokumentacji, odwiedzamy notariusza w Poznaniu i czekamy na sporządzenie stosownego aktu notarialnego. Czas ten może się wydłużyć, jeśli np jesteśmy po rozwodzie. Wtedy konieczne będzie przedstawienie notariuszowi dokumentacji, określających stan własnościowy naszej działki. Głównym celem analiz będzie w tym przypadku kwestia własnościowa rozwiedzionych małżonków.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.