Nabycie spadku krok po kroku

Nabycie spadku może być poświadczone w sądzie lub u notariusza. Oznacza to, że sprawy spadkowe nie zawsze muszą być załatwiane w kancelarii notarialnej. Kiedy więc zdecydować się na notarialne poświadczenie dziedziczenia, a kiedy niezbędne okaże się postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku?

Continue Reading

Podział spadku przez sąd..

Do dwóch koniecznych postępowań przeprowadzanych po zmarłej osobie należy postępowanie spadkowe umożliwiające uzyskanie potwierdzenia nabycia spadku po zmarłym, jak również postępowanie o spadku między spadkobiercami. Postępowanie to może odbywać się u notariusza, choć znacznie częściej przeprowadzane jest na drodze sądowej.

Continue Reading

Notarialny Rejestr Testamentów – bezpieczeństwo testamentu

Gdy testament zostanie sporządzony w postaci aktu notarialnego, dana kancelaria ma go obowiązek przetrzymywać dziesięć lat. Następnie jest on przekazywany do archiwum ksiąg wieczystych danego sądu rejonowego. Ciężko jest odnaleźć testament, gdy nie wiemy w jakiej kancelarii został sporządzony. W tym momencie z pomocą przychodzi Notarialny Rejestr Testamentów (NORT).

Continue Reading