Zrzeczenie się spadku – pomoc Notariusza

Spadek to ogół praw i obowiązków (o charakterze zarówno prywatnoprawnym, jak i majątkowym) należących do spadkodawcy, które w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców w drodze dziedziczenia – na przykład ustawowo bądź na podstawie testamentu. Jednak w niektórych przypadkach potencjalny spadkobierca ma prawo odmówić przyjęcia spadku – wtedy notariusz sporządza umowę odrzucenia bądź zrzeczenia się spadku.

Continue Reading