Jeśli chcemy samodzielnie podejmować decyzje dotyczącą losów zgromadzonego przez nas majątku po naszej śmierci, powinniśmy sporządzić odpowiedni testament.

Ułatwia i porządkuje wiele spraw

W testamencie spadkodawca wyraża swoją ostatnią wolę dotyczącą rozporządzania pozostawianym przez siebie majątkiem. Ten prosty dokument pozwala uniknąć po jego śmierci m.in. sporów, które mogą powstać pomiędzy spadkobiercami, czy przerw w funkcjonowaniu firmy, albo gospodarstwa rolnego. Dokument ten może być sporządzony w dowolnym momencie przez osobę, która ukończyła 18 lat.

Niepodważalność dokumentu podpisanego u notariusza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkowego testament może być sporządzony w formie własnoręcznej lub aktu notarialnego u notariusza. Ten pierwszy wymaga spisania dokumentu w całości odręcznie przez spadkodawcę, wraz z aktualną datą i podpisem. To oznacza, że dokument nie może być napisany na komputerze. Oświadczenie ostatniej woli napisane własnoręcznie obarczone jest niestety dużym ryzykiem podważenia nie tylko jego treści i formy, ale również autentyczności. Towarzyszy mu również niebezpieczeństwo zniszczenia lub zgubienia.

Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego jest gwarancją poprawności i zgodności z prawem. Testamentu opatrzonego podpisem notariusza nie da się podważyć. Dodatkowo dokument jest bezpieczny, gdyż jego oryginał przechowywany jest w kancelarii przez okres 10 lat, a następnie przekazywany jest do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Testament z wydziedziczeniem

Prawo polskie mówi o zachowku, który jest częścią majątku zmarłego należną wszystkim spadkobiercom ustawowym niezależnie od tego, kto został powołany do spadku w testamencie. Ustanowienie prawa do zachowku opiera się na założeniu, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawić po sobie część majątku wszystkim swoim najbliższym. Jeśli zależy nam na pozbawienie konkretnych osób korzyści wynikających z dziedziczenia, odpowiedni zapis musi znaleźć się w testamencie spisanym przez notariusza.

Na przygotowanie testamentu nigdy nie jest za wcześnie, tym bardziej że jego zapisy można w dowolnej chwili zmienić lub odwoływać. Dobrze jest zadbać o to, aby o jego istnieniu wiedziały osoby upoważnione.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.