Notariusz pełni w polskim systemie prawnym wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim dba on o to, by umowy i inne dokumenty zawierane były poprawnie zarówno formalnie, jak i prawnie. Bardzo ważna jest także rola notariusza w kwestiach wydziedziczenia.

Co to jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie jest to pozbawienie osób uprawnionych do dziedziczenia prawa do zachowku. Wydziedziczenie może nastąpić na podstawie ważnego testamentu, w którym wyraźnie wyodrębnione będą osoby, które zostają pozbawione prawa do zachowku. W testamencie takim należy również podać powód wydziedziczenia przez spadkodawcę.

Co to jest zachowek?

Wydziedziczenie jest ściśle powiązane z prawem zachowku. Jest to prawo do otrzymania swego rodzaju rekompensaty dla osób, które zostały pominięte w testamencie zmarłego. Co ważne, prawo do zachowku nie jest związane jedynie z dziedziczeniem testamentowym, ale także ustawowym, dlatego ewentualny zapis w testamencie o wydziedziczeniu jest tak ważny.

Co jeszcze warto wiedzieć o zachowku?

Warto pamiętać, że zachowek przysługuje tym krewnym zmarłego, którzy nie otrzymali wcześniej konkretnej darowizny od zmarłego zapisanej w testamencie. Trzeba także wiedzieć, że zachowek zawsze ma określoną wartość. Aby obliczyć kwotę zachowku należy wziąć pod uwagę kwotę dziedziczenia przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowek może w takim przypadku stanowić 1/2 lub 2/3 wartości udziału.

Jak dokonać wydziedziczenia?

Najlepiej jest jeśli wydziedziczenie dokonane będzie w postaci konkretnego zapisu w testamencie, który potwierdzi swym podpisem notariusz. W ten sposób mamy pewność, że osoby, które mogłyby rościć sobie prawo do zachowku, będą go pozbawione.

Kiedy można kogoś wydziedziczyć?

Ważne jest, by pamiętać, że nie można nikogo wydziedziczyć bez powodu. Uzasadnienie przyczyny wydziedziczenia koniecznie powinno znaleźć się w treści testamentu. Wydziedziczyć możemy przede wszystkim osobę, która postępuje wbrew powszechnie przyjętym zasadom współżycia społecznego, dopuściła się przestępstwa względem spadkodawcy lub jego najbliższych oraz nie dopełniała wobec spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Warto pamiętać, że opisana przyczyna nie musi dokładnie powtarzać słów ustawy, jednak powinna mieścić się w wymienionych ramach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.