Po 18 października 2015 znacznie spadła odpowiedzialność dotycząca długów spadkowych. Obecnie przepisy są bardziej przychylne dla dziedziczących, zwłaszcza w przypadku braku reakcji spadkobiercy majątku (lub długów).

Co z odziedziczonymi długami?

Przed zmianą w prawie z 2015 roku spadkobierca miał 6 miesięcy na odrzucenie lub przyjęcie spadku. Wówczas w przypadku braku reakcji spadkobierca otrzymywał spadek wraz z długami, których uiszczenia następnie mógł dochodzić komornik z własnego majątku spadkobiercy. Dziś prawo znacznie łagodniej traktuje spadkobierców w przypadku braku reakcji. W przypadku nie złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu majątku, spadkobierca nabędzie spadek tylko do wartości stanu czynnego spadku. To znaczy, że odziedziczone długi nie będą powodowały, że wierzyciel będzie dochodził uregulowania długów z majątku własnego spadkobiercy.

Prywatny spis inwentarza

Spadkobierca może dokonać prywatnego spisu inwentarza (czyli wykazu inwentarza majątku spadkowego). Musi zostać on przedłożony w sądzie lub u notariusza. Utworzenie spisu polega na tym, że spadkobierca na własną rękę spisuje co wchodzi w skład odziedziczonego majątku oraz przedstawia wartość inwentarza. Wcześniej takiego spisu dokonywał komornik, co często wiązało się z długim procesem tworzenia spisu orz dodatkowymi kosztami. Jednak warto zaznaczyć, że spis powinien być rzetelny. Musi on zawierać wszystkie dobra i przedmioty należące do spadku wraz z ich wartością z chwili otwarcia spadku. Spis ten powinien zawierać także wszelki długi spadkowe oraz ich wartość, która podobnie do wartości dóbr, powinna być właściwa dla chwili otwarcia spadku. Obecnie spadkobierca ma zatem wybór czy sam dokonuje spisu, czy korzysta z profesjonalnych usług komornika w tym zakresie. Przepisy o ograniczeniu odpowiedzialności za długi spadkowe nie obowiązują w przypadku zatajenia wartości majątku lub wykazaniu fałszywych długów, z których wierzyciel mógłby pozyskać środki na spłatę.

Podsumowując

Obecnie prawo o wiele łagodniej traktuje spadkobierców, którzy nie wydadzą oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Co najważniejsze nie są oni pociągani do uregulowania długów z własnych zasobów majątkowych.