Informacja o spadku pozostawionym przez zmarłego krewnego nie zawsze okazuje się pozytywna – dzieje się tak w sytuacji, gdy spadkiem stają się długi lub inne, dziedziczone zobowiązania finansowe.

Czy można odrzucić niekorzystny spadek?

Okazuje się, że istnieje możliwość zrzeczenia się niechcianego spadku, co staje się gwarancją nietykalności w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym. W tym celu należy zrealizować zgodną z prawem procedurę, w terminie sześciu miesięcy od uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy. Pierwsza decyzja w podobnej sytuacji odnosić się będzie do sposobu złożenia oświadczenia o zrzeczeniu spadku – może ono zostać zrealizowane zarówno przed sądem, jak i wobec notariusza.

Uwzględniając szybkość i wygodę realizacji procedury odrzucania spadku, efektywniejsze wydaje się skorzystanie z usług notarialnych – notariusz bowiem zadba o wszelkie niezbędne formalności.

Odrzucanie spadku w kancelarii notarialnej

Wybór notariusza nie powinien stanowić problemu, gdyż każde miasto obfituje w profesjonalne kancelarie, oferujące swoje usługi – również Poznań otwiera bogate możliwości w tym obszarze. Procedura odrzucenia spadku obejmuje zazwyczaj spotkanie w siedzibie notariusza, w trakcie którego konstruowane jest pisemne oświadczenie o zrzeczeniu spadku. Następnie oświadczenie to przekazywane jest do sądu, który ustala datę posiedzenia i informuje o niej drogą pocztową – należy terminowo stawić się na podobne spotkanie, podczas którego sąd potwierdza odrzucenie spadku.

Ważną informacją dla osób posiadających niepełnoletnie dzieci okaże się konieczność odrzucenia spadku również w ich imieniu – w tym celu niezbędne jest uzyskanie zgody sądu rodzinnego. Kolejne kroki procedury realizowane są analogicznie i także mogą zostać przeprowadzone przez kancelarię notarialną. Jednocześnie istotna wydaje się wiadomość, że odrzucenie spadku ma charakter całościowy – oznacza to, że dotyczy zarówno niekorzystnych długów, jak i aktywów oraz dóbr ewentualnie posiadanych przez zmarłego spadkodawcę.

 

Potrzebujesz pomocy w formalnościach związanych z stwierdzeniem nabycia, odrzuceniem lub podziałem spadku? Sprawdź na: https://www.kpmm.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.