Dział spadku u notariusza

Notariusz jest jednym z przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Swoje kroki kierujemy do agencji notarialnej najczęściej wtedy, gdy nabywamy, sprzedajemy lub dziedziczymy nieruchomość. Jak powinna wyglądać wizyta u rejenta w sprawie spadku?

Continue Reading

Kiedy można domagać się zniesienia służebności?

Zgodnie z art. 285 kodeksu cywilnego nieruchomość może zostać obciążona służebnością – prawem rzeczowym polegającym na tym, że właściciel określonej nieruchomości może w określonym zakresie korzystać z nieruchomości obciążonej takim prawem albo też na ograniczeniu zakresu uprawnień właściciela nieruchomości obciążonej wobec jego nieruchomości. Służebność stanowi obciążenie dla właściciela danej nieruchomości, dlatego często pojawia się pytanie, czy i w jakich wypadkach może być zniesiona.

Continue Reading

Służebność przesyłu – najczęstsze problemy

Służebność przesyłu jest instytucją stosunkowo nową – przepisy regulujące to zagadnienie zostały dodane do Kodeksu cywilnego dopiero w 2008 roku i tak jak inne służebności może być ustanawiana w ramach usług świadczonych przez notariusza. Normy prawne związane z lokalizacją urządzeń przesyłowych oraz ustanawianiem służebności przesyłu wciąż wywołują liczne kontrowersje nie tylko ze względu na ciężary, które często muszą ponosić przedsiębiorcy, ale także ze względu na stopień skomplikowania wspomnianych przepisów.

Continue Reading