Ile wynoszą maksymalne kwoty notarialne?.

Jeśli chodzi o ogólne zasady pracy notariusza, to są one określone ustawą Prawo o notariacie z roku 1991. Zgodnie z prawem może on swoje usługi świadczyć tylko w jednej kancelarii. Chociaż sporządzane dokumenty muszą być w języku polskim, to na życzenie klienta notariusz Poznań może dodatkowo sporządzić dokument w języku obcym, jeśli ma uprawienia tłumacza przysięgłego bądź też korzysta z jego pomocy. Jak wyglądają ceny usług notarialnych?

Continue Reading

Za co przyjdzie nam zapłacić u notariusza?.

Notariusz każdorazowo pobiera wynagrodzenie, nazywane taksą notarialną, za wykonane czynności notarialne, a jej wysokość regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (maksymalna stawka taksy notarialnej, powiększona o należny podatek VAT). Opłata za wykonanie określonej czynności prawnej zależy od jej wartości i jest naliczana kwotowo bądź też procentowo. Dodatkowo pobierane są jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn oraz opłata sądowa. Wszystkie te opłaty i podatki są przelewane na konta bankowe instytucji państwowych. Jak wyglądają ceny usług u notariusza?

Continue Reading