Zasady udzielania darowizny w Polsce są ściśle określone przez prawodawstwo. Większość przypadków darowizny wymaga obecności notariusza i jego podpisu, jednak istnieją i takie, które tego nie potrzebują. Warto wiedzieć jakie.

Czym jest darowizna?

Darowizna jest to rodzaj umowy, którą zawiera się w obecności notariusza i w większości przypadków wymaga aktu notarialnego. Główną zasadą darowizny jest przekazanie przez darczyńcę określonego przedmiotu na rzecz innej osoby. Darczyńca może podarować w zarówno prawo do jakiejś rzeczy np. samochodu czy nieruchomości, jak i przekazać określoną sumę pieniężną czy np. zwolnić z oddania długu.

Jakie przedmioty darowizny wymagają aktu notarialnego?

Dla niektórych przedmiotów akt notarialny jest niezbędny podczas umowy o darowiznę. Chodzi tu o nieruchomości, przedsiębiorstwa lub też spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Z kolei w przypadkach przekazania innej osobie np. samochodu akt notarialny nie jest już konieczny. Wystarczy w stosownym urzędzie przedstawić zwykłą umowę sporządzoną na piśmie, co pozwoli uniknąć kosztów jakie są związane z aktem notarialnym. Obdarowany ma obowiązek wdzięczności w stosunku do darczyńcy, co oznacza, że powinien mu pomagać, gdy ten znajdzie się w niedostatku.

Darowizna u notariusza – czynności i niezbędne dokumenty

Dokonując darowizny u notariusza należy umówić się na spotkanie w wybranej kancelarii notarialnej w interesującej nas lokacji (np. notariusz Poznań). Konieczne będzie również zabranie ze sobą odpowiednich dokumentów. W przypadku, gdy przekazuje się darowiznę nieruchomości konieczne będzie przedstawienie przed notariuszem dowodu własności nieruchomości (w formie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu), odpisu z księgi wieczystej, wypisu z ewidencji gruntów oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu konieczne jest przedstawienie dokumentów takich jak podstawa nabycia prawa do lokalu, odpis z księgi wieczystej oraz zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową o stanie prawnym oraz o położeniu i powierzchni lokalu, w przypadku gdy ma być założona księga wieczysta. Oczywistą sprawą jest także przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość darczyńcy i obdarowanego. Po przejrzeniu i sprawdzeniu dokumentacji i zebraniu podpisów notariusz sporządza akt notarialny i darowizna jest już od tej pory zgodna z prawem.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.