Przechowywanie środków pieniężnych, dokumentów lub też papierów wartościowych to jedna z czynności jakie może wykonywać notariusz. Taka sytuacja jest dozwolona jedynie w szczególnych przypadkach i musi być zaprotokołowana aktem notarialnym.

Zasady funkcjonowania depozytu notarialnego

Narzędziem, które służy do przechowywania środków pieniężnych jest depozyt notarialny, którego naczelnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Depozyt tego typu powstaje z chwilą złożenia pieniędzy, przechowywanych na specjalnym koncie w banku, które jest stworzone jedynie dla depozytów. Protokół przyjęcia depozytów powinien zawierać warunki ich wypłaty, a także termin oraz dane osoby, która będzie uprawniona do ich wydania. Wszystko musi być ustalone w sposób jasny i przejrzysty, tak by w chwili wydawania depozytu nie było potrzeby interpretacji wcześniej ustalonych warunków.

Depozyt notarialny jest jednym ze sposobów zabezpieczenia umów zawartych przez notariusza. Daje on pewność stronie sprzedającej w takich sprawach jak posiadanie przez kupującego środków własnych, mających wystarczyć na nabycie nieruchomości (lub pokrycie części jej ceny) oraz że zdeponowane u notariusza środki będą przelane na jej rachunek zgodnie z warunkami ustalonymi w protokole przyjęcia do depozytu. Nabywca zaś nie jest zmuszony do przekazywania środków kontrahentowi przez podpisaniem umowy. Poprzez złożenie pieniędzy w depozycie ma możliwość sformułowania warunków ich przyjęcia np. zawarcie umowy sprzedaży, wydanie lokalu lub też wymeldowanie osoby sprzedającej. Nabywca poza tym może być pewny, że gdyby doszło do niespełnienia przez nabywcę warunków jakie określał protokół, kwota, która była złożona do depozytu zostanie przelana na konto wskazane przez nabywcę.

SŁOWO KOŃCOWE

Przechowanie środków pieniężnych przez notariusza nie jest równoznaczne z instytucją akredytywy bankowej. Osoba, która decyduje się na korzystanie z takiej opcji wskazuje jedynie kogoś kto będzie mógł odebrać daną kwotę, po spełnieniu warunków opisanych w protokole. Przy wyborze notariusza pomagającego w zakładaniu depozytu notarialnego warto zasięgnąć informacji w internecie (np. poprzez wpisanie frazy „depozyt Poznań„).

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.