Dokonanie darowizny wymaga w niektórych sytuacjach aktu notarialnego i dlatego warto znaleźć profesjonalne biuro notarialne. Poznań, Warszawa oraz inne duże miasta oferują szeroki zakres takich usług.

Czym jest darowizna?

Darowizna, czyli inaczej bezpłatne świadczenie jednej osoby na rzecz innej, może dotyczyć na przykład cennych przedmiotów, samochodu lub nieruchomości i w pewnych określonych sytuacjach wymaga obecności notariusza, a w innych już niekoniecznie.

Pierwszy scenariusz występuje, gdy darowizna przybiera formę mieszkania, własności nieruchomości, praw spółdzielczych, przedsiębiorstwa, użytkowania wieczystego nieruchomości, a także, jeśli jej wykonanie jest związane z odroczonym terminem lub dodatkowymi warunkami.

W tym celu wymagany jest oczywiście dowód osobisty, aby potwierdzić tożsamość, a dla darowizny nieruchomości również dowód własności nieruchomości, wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Brak obecności notariusza jest wskazany dla wszelkich spraw dnia codziennego, które mogą dotyczyć między innymi przekazania odpowiedniej sumy pieniędzy w gotówce lub za pomocą przelewu bankowego albo konkretnego przedmiotu.

Podatek a darowizna

Dokonanie lub uzyskanie darowizny musi zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego w okresie 6 miesięcy, chyba że kwota zwolnienia podatkowego dla danej grupy nie została przekroczona. W sytuacji, gdy sporządzony został dokument aktu notarialnego, to właśnie na notariuszu ciąży obowiązek pobrania odpowiedniej kwoty od osoby obdarowanej i przekazania jej do Urzędu Skarbowego.

Wysokość podatku jest zależna od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest kwota darowizny, a drugi stanowi odpowiednia grupa podatkowa, która składa się na stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą obdarowującą a obdarowywaną.

W ten sposób zwolnienie z ryczałtu przysługuje najbliższej rodzinie, w skład której wchodzi małżonek, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, a także macocha, po spełnieniu kilku formalności.