Poświadczenie notarialne dokumentów jest jedną z czynności podstawowych, które można zrealizować u notariusza. Cały proces należy rozpocząć od przedłożenia w kancelarii notarialnej oryginału dokumentu, który będzie uwierzytelniany. Notariusz natomiast dokonuje kopii dokumentu, potwierdzając jednocześnie jego zgodność z oryginałem i zaopatrując go w odpowiednią klauzulę.

Formy poświadczeń notarialnych

Do form poświadczenia notarialnego dokumentów należą takie czynności jak poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie zgodności wyciągu, odpisu lub kopii z przedstawionym dokumentem, poświadczenie daty okazania dokumentu oraz poświadczenie pozostawania osoby przy życiu lub przebywania w danym miejscu. Aby dokonać poświadczenia dokumentu notariusz musi posiadać datę oraz oznaczenie miejsca jego sporządzenia. Takie poświadczenie zawiera także oznaczenie kancelarii, pieczęć i podpis notariusza. Na życzenie klienta dokument może zawierać również godzinę poświadczenia.

Czynności notarialne w poświadczeniach dokumentów

Przy dokonywaniu wiarygodności podpisu lub daty okazania dokumentu notariusz ma obowiązek potwierdzenia tożsamości osób, które biorą udział w czynności, jak również sprawdzić ich archiwizację w systemie teleinformatycznym. Poświadczenie notarialne nie nadaje dokumentom mocy urzędowej, ale taki charakter posiada klauzula poświadczeniowa wykonana na dokumencie oraz akt notarialny sam w sobie.

Jeżeli chodzi o poświadczenie zgodności wypisu, kopii albo odpisu z przedstawionym dokumentem niekonieczne jest przedstawienie jego oryginalności. Notariusz osobiście może poświadczyć zgodność dokumentu okazanego z oryginałem, poprzez po prostu porównanie obu dokumentów, uwzględniając cechy szczególne.

Z kolei w przypadku poświadczenia daty okazania dokumentu konieczne jest jedynie poświadczenie jego istnienia. Notarialne poświadczenie nadaje dokumentowi datę pewną, a więc to, że dokument istniał na pewno.

Ostatnim typem poświadczenia, jakie dokonuje notariusz jest poświadczenie o pozostawaniu danej osoby przy życiu w określonym czasie albo też w danym miejscu. Notariusz może dokonać tej czynności także poza siedzibą swojej kancelarii, jednak w przeważającej mierze przypadków klient sam stawia się przed notariuszem, zaś ten ustala jego tożsamość oraz datę jego przybycia do określonego miejsca. Tego typu sprawy mają miejsce na przykład podczas ustalania kwestii spadkowych.

Taksa za poświadczenia notarialne nie jest zbyt duża. W przypadku dokumentów, które zawierają kwotę pieniężną notariuszowi przysługuje dziesiąta część tej kwoty, przy czym nie może ona przekraczać 300 zł. Przy poszukiwaniu notariusza warto wspomóc się stronami internetowymi, wpisując w przeglądarkę frazę np. „usługi notarialne Poznań” i otrzymując wyniki w danym miejscu wybrać najodpowiedniejszą dla siebie ofertę.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.