Gdy testament zostanie sporządzony w postaci aktu notarialnego, dana kancelaria ma go obowiązek przetrzymywać dziesięć lat. Następnie jest on przekazywany do archiwum ksiąg wieczystych danego sądu rejonowego. Ciężko jest odnaleźć testament, gdy nie wiemy w jakiej kancelarii został sporządzony. W tym momencie z pomocą przychodzi Notarialny Rejestr Testamentów (NORT).

Co to jest Notarialny Rejestr Testamentów?

Funkcjonowanie NORT rozpoczęło się w Polsce z dniem 5 października 2011 roku na podstawie uchwały Krajowej Rady Notarialnej. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie rejestru są Rejestry Notarialne Sp. z o.o. działające w Warszawie. Ich podstawowym celem jest uniknięcie sytuacji, w której testament nie zostaje odnaleziony po śmierci spadkodawcy. Ułatwia także odnalezienie testamentu, gdy nie mamy pewności co do miejsca jego sporządzenia i przechowywania.

Rejestracja testamentu w NORT

Rejestracji testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów dokonuje notariusz na podstawie woli testatora, zawartej w samym testamencie lub dodatkowym protokole. Wspomniana rejestracje jest bezpłatna. W NOTR nie odnajdziemy jednak żadnych informacji, które będą traktować o treści dokumentu. Poświadcza on tylko, że testament w ogóle istnieje oraz wskazuje kancelarię notarialną, w której został sporządzony i jest przechowywany. To właśnie w tej konkretnej kancelarii można otrzymać informacje o treści dokumentu.

Jak skorzystać z NORT?

Rejestracja dokumentu może zostać ujawniona dopiero po śmierci spadkodawcy. Informacja o zarejestrowaniu może być dostępna dla każdego zainteresowanego, bez podawania przyczyny poszukiwań dokumentu. By otrzymać informację z rejestru należy okazać u notariusza akt zgonu lub inny dowód śmierci spadkodawcy. Jednakże poznanie treści dokumentu oraz stwierdzenie prawa do dziedziczenia jest możliwe dopiero po wykazaniu interesu prawnego na zasadach prawa spadkowego.

Notarialny Rejestr Testamentów zapewnia bezpieczeństwo testamentu i spokojne sumienie osoby, która go sporządza. Gwarantuje, że testament nie zostanie zapomniany. Ponadto jest także udogodnieniem dla osób poszukujących dokumentów spadkowych. Ułatwia ich odnalezienie w przypadku, gdy nie wiemy, w której kancelarii notarialnej możemy odnaleźć testament.