W polskim prawodawstwie powołanie do spadku może nastąpić dwojako – albo przez wskazanie w testamencie albo poprzez przepisy kodeksu cywilnego. Wówczas mówimy o tak zwanym dziedziczeniu ustawowym. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Dziedziczenie ustawowe pomimo sporządzonego testamentu

Dziedziczenie ustawowe może nastąpić także w przypadku, gdy testament został prawnie sporządzony przez notariusza. Kiedy tak się dzieje? Przede wszystkim sytuacja taka ma miejsce, gdy osoba uprawniona do spadku zmarła przed spadkodawcą oraz gdy osoba wskazana do dziedziczenia dopuściła się ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy.

Jakie prawo spadkowe obowiązuje?

Bardzo ciekawą kwestią jest prawo spadkowe, które obowiązuje jeśli chodzi o dziedziczenie. Przede wszystkim warto tu więc podkreślić, że obowiązują zawsze przepisy prawne z chwili śmierci spadkodawcy, a nie z momentu podjęcia działań spadkowych. To bardzo ważne, dlatego nie warto zwykle zwlekać z dociekaniem rozwiązania tego typu spraw.

2009 – rok zmian w prawie spadkowym

W 2009 roku nastąpiło w prawie spadkowym kilka znaczących zmian. Przede wszystkim warto tu wspomnieć o tym, w pierwszej kolejności dziedziczą zstępni, a więc potomstwo oraz małżonek. Jeśli nie ma dzieci, to wnuki, potem prawnuki i tak dalej. Co ważne, każdy z uprawnionych w tym przypadku dziedziczy po równo, a część małżonka nie może być jednocześnie mniejsza niż 1/4 całości spadku.

Inaczej ma się sytuacja, gdy zmarły nie pozostawił po sobie żadnego potomstwa. Wówczas w pierwszej kolejności dziedziczy małżonek, a następnie rodzice i rodzeństwo, a jeśli któreś nie dożyje to także zstępni rodzeństwa. W tym przypadku jednak małżonek otrzymuje 1/2 całości spadku, chyba że nie występują inni prawni spadkobiercy. Wówczas małżonkowi przypada całość. Jeśli i ci nie występują, dziedziczenie przypada w udziale dziadkom, a jeśli i ci są nieobecni, wówczas do dziedziczenia majątku mają prawo pasierbowie.

Jeśli zmarły nie pozostawił żadnych ustawowych spadkobierców, spadek trafia do gminy ostatniego miejsca zamieszkania lub do Skarbu Państwa.

Do największych zmian w ustawie o dziedziczeniu zaliczyć więc trzeba przede wszystkim znaczne powiększenie grona ewentualnych osób mających prawo do dziedziczenia.