Jeszcze kilka lat temu przyjęcie spadku wiązało się z dużym ryzykiem. Spadkobierca nie wiedział bowiem, czy nie odziedziczy długów, które będą znacznie przewyższać wartość całego mienia. Obecnie istnieje jednak możliwość przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli inaczej mówiąc – z ograniczeniem odpowiedzialności. Nabycie spadku można poświadczyć w sądzie lub u notariusza.

Czym jest dobrodziejstwo inwentarza?

Najprościej mówiąc, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza polega na ograniczeniu swojej odpowiedzialności za odziedziczone długi do wysokości wartości spadku. W przypadku przyjęcia prostego niejednokrotnie istniały sytuacje, w których odziedziczony dług przewyższał wartość spadku, co wiązało się z koniecznością spłacania zobowiązań z własnego majątku.

Składniki wchodzące w skład spadku

Dobrodziejstwo inwentarza to wszystkie czynne składniki spadku, które będą mogły posłużyć do spłaty długów spadkowych. Są więc to rzeczy, które można sprzedać, by za uzyskane w ten sposób pieniądze pokryć wszelkie należności, które spadkodawca powinien był spłacić.

Spis inwentarza

By mieć pewność, że wszyscy wierzyciele zostaną rzetelnie zaspokojeni, niezbędne jest zrobienie spisu całego majątku wchodzącego w skład spadku. Wielokrotnie mają bowiem miejsce sytuacje, w których spadkobiercy, chcąc zwiększyć wartość dziedziczonego majątku, ukrywają niektóre cenniejsze przedmioty, tym samym uniemożliwiając ich sprzedanie. Spis inwentarza dokonywany jest przez komornika na zlecenie sądu. Istnieje jednak także możliwość złożenia wniosku o spis bezpośrednio. Następnie spadkobiercy powiadamiani są listownie przez komornika o tym, w jakim terminie i w jakim miejscu spis się odbędzie.

Dalsze czynności

Do zadań komornika należy ustalenie, które z rzeczy powinny być wciągnięto do takiego spisu. Jednocześnie komornik sprawdzi także, jakie zobowiązania miał spadkodawca – przyjrzy się między innymi rachunkom bankowym i przeanalizuje zaległości w płatnościach. Jeśli spadkodawca pozostawił po sobie pieniądze, kosztowności czy biżuterię przedmioty te zostaną złożone do depozytu sądowego. Pozostałe rzeczy zazwyczaj pozostają we władaniu spadkobierców przynajmniej do czasu, gdy uda się ostatecznie rozliczyć wszystkie długi spadkowe.