W małżeńskiej rozdzielności majątkowej nie istnieje coś takiego jak majątek wspólny. W tym przypadku można jedynie mówić o dwóch, całkowicie odrębnych majątkach współmałżonków. Podział mienia może nastąpić w wyniku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego lub w wyjątkowych sytuacjach – poprzez wyrok sądu.

Do czego służy ustanowienie odrębności majątkowej? Czy takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie majątku małżonków przed wierzycielami? Co w praktyce oznacza obecność intercyzy w pożyciu małżeńskim?


Niezbędny pełnomocnik

Rozdzielności majątkowej można dokonać przez pełnomocnika, jakim jest np. notariusz. Najwygodniej dla zainteresowanych będzie skorzystać z usług notariusza w miejscu zamieszkania – jeśli przyszli małżonkowie mieszkają w Poznaniu pozostaje wybrać kancelarię notarialną najbliższą miejsca ich zamieszkania. Umowa taka musi bowiem zachować formę aktu notarialnego. Pełnomocnictwo tego rodzaju bezwzględnie powinno określać wszystkie postanowienia intercyzy, która ma być zawarta oraz określać zdecydowanych na takie rozwiązanie współmałżonków.

Intercyza w praktyce

Na mocy umowy sporządzonej w kancelarii notarialnej, małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową bądź też tak zwaną rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy z małżonków oprócz majątku, który nabył po zawarciu umowy, zachowuje również to czego się dorobił przed podpisaniem intercyzy. Z kolei wszelkie dobra nabyte przed sporządzeniem umowy należą tylko i wyłącznie do majątku osobistego danego małżonka.

Odrębny majątek

Po podpisaniu umowy o rozdzielności każdy z małżonków może bez większych przeszkód samodzielnie pomnażać swój własny majątek oraz swobodnie nim zarządzać. Współmałżonek nie ma wówczas żadnego prawa sprzeciwiać się rozporządzeniom, których dokonuje drugi małżonek w stosunku do majątku odrębnego. Nie istnieje także prawny obowiązek informowania męża lub żony o stanie majątku czy też o jakichkolwiek zaciągniętych na jego poczet zobowiązaniach.

Dla kogo rozdzielność majątkowa?

Intercyza to bardzo dobre rozwiązanie dla małżonków pracujących zawodowo z porównywalnymi zarobkami. W innym przypadku jedna ze stron jest zawsze, przynajmniej teoretycznie, poszkodowana. Warto o tym pamiętać, przed wizytą u notariusza.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.