Notarialny Rejestr Testamentów – bezpieczeństwo testamentu

Gdy testament zostanie sporządzony w postaci aktu notarialnego, dana kancelaria ma go obowiązek przetrzymywać dziesięć lat. Następnie jest on przekazywany do archiwum ksiąg wieczystych danego sądu rejonowego. Ciężko jest odnaleźć testament, gdy nie wiemy w jakiej kancelarii został sporządzony. W tym momencie z pomocą przychodzi Notarialny Rejestr Testamentów (NORT).

Continue Reading

Zrzeczenie się spadku – pomoc Notariusza

Spadek to ogół praw i obowiązków (o charakterze zarówno prywatnoprawnym, jak i majątkowym) należących do spadkodawcy, które w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców w drodze dziedziczenia – na przykład ustawowo bądź na podstawie testamentu. Jednak w niektórych przypadkach potencjalny spadkobierca ma prawo odmówić przyjęcia spadku – wtedy notariusz sporządza umowę odrzucenia bądź zrzeczenia się spadku.

Continue Reading