Notarialny Rejestr Testamentów – bezpieczeństwo testamentu

Gdy testament zostanie sporządzony w postaci aktu notarialnego, dana kancelaria ma go obowiązek przetrzymywać dziesięć lat. Następnie jest on przekazywany do archiwum ksiąg wieczystych danego sądu rejonowego. Ciężko jest odnaleźć testament, gdy nie wiemy w jakiej kancelarii został sporządzony. W tym momencie z pomocą przychodzi Notarialny Rejestr Testamentów (NORT).

Continue Reading

Odrzucenie bądź zrzeczenie się darowizny

Przedmiotem darowizny może być niemal wszystko – od gotówki, poprzez nieruchomość, aż po wartościowe przedmioty. I chociaż w większości przypadków obdarowywany przyjmuje pieniądze lub rzeczy, to nie do rzadkości należą sytuacje, w których następuje odrzucenie lub zwrot darowizny. Jak tego dokonać?

Continue Reading